jutty.cz > profesionální reklamní a obchodní činnost
tisk
grafické studio ( grafika - fotopráce)
galerie
videopráce
domovní a požární řády
reklamní předměty
kontaktní informace

 
jutty.cz > reklamní činnost jutty.cz > obchodní činnost jutty.cz > služby

Domovní a požární řády
Jednou z našich činností je zhotovení informačních materiálů pro správce a majitele domů jako jsou Stavební bytová družstva, Domovní správy města, realitní kanceláře a podobně, ve formě domovních a požárních řádů. Principem této činnosti je zásada, že objednateli nevzniknou žádné náklady, protože po dohodě s ním umístíme kolem textu barevné reklamy firem nabízejících své služby obyvatelstvu. Veškerá činnost po podpisu smlouvy, od kontaktu zájemců o takovou reklamu až po dodání objednavateli, je prováděna na naše náklady.

Tak se k obyvatelům bytů dostane informace o tom, jaká mají práva i povinnosti vyplývající z různých zákonů, vyhlášek a stanov, správce nebo majitel má zajištěnu základní informaci pro obyvatele bytů a firmy mají svou reklamu v místě, kde se pohybují ti, jímž nabízí své služby.

jutty.cz > domovní řád jutty.cz > požární řád
domovní řád požární řád

 
 
           ©2004 jutty.cz > all rights reserved > jutty@jutty.cz > created by atouch.biz